Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Vô đề 
Vất vả, gian lao chẳng nghỉ ngơi

Bao năm tận tuỵ, trọn đời người

Chẳng màng bổng lộc, cầu danh lợi

Chẳng phải bon chen, sống thảnh thơi.

Quan chỉ nhất thời, dân vạn đại (*)

Nỗi niềm sâu thẳm, nghĩ đầy vơi

Bôn ba khắp chốn, đời từng trãi

Một chữ Nhân thôi, với lẽ đời.

(*)Câu ngạn ngữ:  “Quan nhất thời, dân vạn đại”Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Chúc xuân
 Chúc cho xuân đến rộn ràng

Bình an, thịnh vượng, an khang mọi nhà

Chúc cho hạnh phúc toàn gia

Cát tường vạn sự trẻ già hân hoan

 
chỗ này