Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Vịnh hồ thu
Bàng bạc sương giăng kín mặt hồ

Lưa thưa liễu rũ buông mành tơ

Gió đưa gờn gợn, lăn tăn sóng

Một thoáng thu về, sao ngẩn ngơ..?
chỗ này