Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Tìm Anh nơi nao? (Bài đăng lại)Tìm Anh nơi nao?


Chiến thắng rồi, bao người trở lại

Chỉ còn Anh vẫn mãi không về..?

Tìm Anh lặn lội sơn khê

Chờ Anh, đầu bạc, ê chề gió sương.

                                                

Ngày ngóng cửa, mẹ già mòn mỏi

Nhớ thương Anh quặn nhói tâm can

Bụi đời phủ lấp thời gian

Bạc phơ mái tóc, hơi tàn... Anh ơi!Đêm năm canh nhớ thương khôn xiết

Ngày sáu khắc mãi miết ngóng tin

Mà sao Anh vẫn im lìm

Anh ơi, em biết đi tìm nơi nao..?
                                                 30/4/2014

Sau chiến thắng năm 1975, còn bao nhiêu người con còn nằm lại chiến trường mà đến nay vẫn bặt âm vô tính? Bao nhiêu người mẹ, người vợ, người con đang mòn mỏi đợi trông các anh trở về dù chỉ là nắm xương tàn! Nhưng than ôi! Các Anh đã mãi mãi hòa mình vào lòng đất Mẹ!
Bài thơ là cảm xúc, suy nghĩ sau khi xem phóng sự đi tìm đồng đội trên VTV.


chỗ này