Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Hãy cuốn xéo mau, chớ cắn càn! 

 


 Lãnh thổ thiêng liêng của nước Nam
Lũ quân bành trướng lắm tham tàn
Biển đông chúng muốn ao nhà hắn
Miệng cứ hô vang "Tám chữ vàng".

Lịch sử ngàn năm dân nước Việt

Chôn vùi xâm lược quân ngoại bang.

Này, này ta bảo cho mà biết:

Hãy cuốn xéo mau, chớ cắn càn!

 (Ảnh tư liệu trên Internet)

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

 
Những ngày gần đây, Biển Đông lại dậy sóng với sự ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều học giả trong nước và quốc tế đã đưa ra những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

HL sưu tầm và giới thiệu với các bạn bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh (Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng) về vấn đề này.


Tập Atlas Thế giới của nhà địa lý học kiệt xuất người Bỉ Philippe Vandermaelen (1795–1869), thành viên Hội địa lý Paris, được xuất bản năm 1827 khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Chủ quyền không thể chối cãi
Việt Nam là quốc gia duy nhất có những dữ kiện địa lý, bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế để xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Một quốc gia khi xác lập chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ phải thể hiện đầy đủ tính chất về mặt nhà nước. Có nghĩa là, nhà nước đó có ban hành văn bản, chính sách và tổ chức quản lý hành chính vùng lãnh thổ đó hay không khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, đồng thời cách thức xác lập chủ quyền phải được thực hiện bởi tổ chức hành chính trực thuộc nhà nước.
Xét về khía cạnh này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Biển Đông đáp ứng đầy đủ tính chất về xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Quá trình hoạch định và triển khai chính sách về biển của Nhà nước Việt Nam qua các triều đại phong kiến đã được thể hiện rõ nét trong suốt mọi giai đoạn lịch sử, nội dung đó đã hình thành và liên tục được kế thừa phát triển qua các thể chế nhà nước.
Đặc biệt, trong chính sách về biển đảo qua các triều đại đều có nội dung khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam trong thời kỳ Lê-Trịnh (1592-1788), đã chứng kiến sự mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam của nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Trong thời kỳ này, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được xác lập và đi vào quản lý, khai thác một cách đồng bộ vừa mang tính dân sự vừa mang tính quân sự.
Tuy nhiên, do vấn đề lịch sử để lại, chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông đã bị một số quốc gia trong khu vực bất chấp những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nội dung của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như những quy định của Luật Biển quốc tế đã xâm chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa và một số đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa của Nhà nước Việt Nam.
Điều này, đã dẫn đến hệ quả là cuộc đấu tranh trên các phương diện bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý quốc tế, luật pháp quốc gia và phương diện ngoại giao nhằm khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là cuộc đấu tranh lâu dài nhưng oanh liệt, khó khăn và rất phức tạp.
Quốc tế thừa nhận
Thực tế cũng cho thấy, một số hội nghị quốc tế diễn ra trong thế kỷ XX, đã đương nhiên thừa nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Năm 1943, bối cảnh chung của thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Để xem xét một số vấn đề quan trọng của thế giới có liên quan đến biên giới lãnh thổ, đại diện ba nước Anh, Mỹ và Trung Quốc (Cộng hòa Trung Hoa) đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) ngày 27/11/1943, mà lịch sử gọi là Hội nghị tam cường Anh-Mỹ-Trung.
Hội nghị này kết thúc đã đưa ra được Tuyên bố chung, trong tuyên bố có đoạn viết: “Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất năm 1914, và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa.”
Như vậy, lãnh thổ của Trung Quốc đã được phân định rõ, không có gì liên quan đến chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngoài ra, Tuyên bố Cairo đã không đề cập đến chủ quyền của quốc gia nào đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này đã thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam từ lâu, ít nhất là từ thế kỷ XVII đã có những chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền thuộc về Nhà nước Việt Nam.
Tiếp đến, vào năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai dần dần đi vào kết thúc, thế giới có nhiều việc phải làm đối với các cường quốc thắng trận như vấn đề lãnh thổ, phân chia phạm vi ảnh hưởng…
Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc ở mặt trận châu Âu, tháng 7/1945, đại diện ba nước lớn là Anh, Mỹ và Liên Xô đã tổ chức nhóm họp tại Postdam của Đức. Hội nghị Postdam đã ra Tuyên bố chung ngày 26/7/1945, ấn định thể thức giải giáp quân đội Nhật Bản sau khi chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc.
Đối với Việt Nam, để giải giáp quân đội Nhật, ba nước Anh-Mỹ-Liên Xô đã quyết định chia Việt Nam thành 2 khu vực từ vĩ tuyến 16.
Theo đó, phía Trung Quốc do phái đoàn Cộng hòa Trung Hoa (Quốc dân đảng) có nghĩa vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, trong đó có quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tọa lạc tại vĩ tuyến 16: nhóm Lưỡi Liềm phía Tây Nam tại vĩ độ 16 độ 30’ Bắc và nhóm An Vĩnh phía Đông Bắc tại vĩ độ 16 độ 50’ Bắc. Trong khi đó, quân đội Anh có nghĩa vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, kể cả quần đảo Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến từ 12 độ đến 7 độ Bắc, tính từ Cam Ranh xuống tỉnh Cà Mau.
Từ 4-8/9/1951, Hội nghị San Francisco được tổ chức, có đại diện 51 nước tham dự để bàn về việc ký hòa ước hòa bình với Nhật Bản. Phái đoàn Quốc gia Việt Nam đại diện cho Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu thuộc Chính phủ Bảo Đại làm trưởng đoàn cũng được mời tham gia hội nghị.
Trong phiên họp toàn thể thứ hai của hội nghị San Francisco (ngày 5/9/1951), đại biểu Liên Xô là Andrei A. Gromyko đã chỉ trích tính bất hợp pháp và sự vô nghĩa của bản dự thảo hòa ước của Anh. Trên thực tế không chỉ riêng Anh mà Mỹ cũng đưa ra những ý kiến bất hợp lý.
Đó là việc Mỹ đưa ra một đề nghị 7 điểm gọi là để hướng dẫn việc ký kết hòa ước thực sự với Nhật Bản. Trong đó, có điểm thứ 6 đề nghị trao trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này với 48 phiếu chống vì chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc về Nhà nước Việt Nam từ lâu.
Tuyên bố chủ quyền
Tại San Francisco năm 1951, phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cụ thể, ngày 7/9/1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu đã ra tuyên bố xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 51 phái đoàn ngoại giao của các nước thành viên Liên hợp quốc: “Và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống bất hòa, chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam.”
Lời tuyên bố đó đã được Hội nghị San Francisco ghi vào biên bản và trong tất cả 51 phái đoàn tham dự hội nghị, không có một phái đoàn nào phản đối thể hiện bằng văn bản.
Về khía cạnh pháp lý, việc công bố khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cho thấy từ năm 1951 các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới đương nhiên thừa nhận là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Sự kiện 92% các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thừa nhận chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có giá trị tuyệt đối phù hợp với luật pháp quốc tế, buộc các quốc gia khác phải thừa nhận, kể cả đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ không tham dự Hội nghị như Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Việc hòa ước San Francisco tách riêng Đài Loan, Bành Hồ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thành hai khoản riêng biệt (b, f) tự nó đã bao hàm ý nghĩa không công nhận chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Tại khoản f quy định: “Nhật Bản từ bỏ tất cả các quyền, tước hiệu và đòi hỏi đối với quần đảo Trường Sa (Spratly) và Hoàng Sa (Paracel).”
Rõ ràng, việc phái đoàn Việt Nam đưa ra quyên bố chủ quyền là sự kiện hết sức quan trọng. Đây được xem là cơ sở pháp lý để Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và Hoàng Sa tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như đưa vào hồ sơ pháp lý để đấu tranh với các bên có yêu sách tại tòa án quốc tế./.
                                                                                              Theo Vietnam+50 nhận xét:

 1. Tem vàng phần em anh nhé! Hiiii

  Trả lờiXóa
 2. Em góp cùng anh nè:
  NHẮN TÀU KHỰA
  Biển Đông còn đó mãi muôn năm
  Uất hận đau thương nổi sóng gầm
  Hỡi kẻ tham tàn không sám hối
  Này quân bành trướng chẳng ăn năn
  Tay đà giơ bắt mồm đoàn kết
  Chân lại chòi sang dạ hiểm thâm
  Nguyện sẽ một lòng - dân nước Việt
  Mày không cút xéo chúng tao băm./.

  Lá Thu 23/5/2014
  Em chúc anh nhiều sức khoẻ nha.
  https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/s240x240/10308210_1417164928562926_8588325520722744455_n.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em nhiều. Dạo này anh cũng bận quá, mạng lại "chập chờn" nên trả lời com các bạn trễ. Anh thành thật xin lỗi nhé. Tem vàng tặng em nè:
   http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Dau/Tem-V_zpsc48c1173.jpg

   Xóa
 3. Aha,em được tem đồng,cúng đứng thứ hạng đấy chứ ? Cảm ơn anh về bài đăng những tư liệu QT khẳng dịnh chủ quyền biển Đào HS và TS của VN nhé. em cũng chia sẻ với anh đôi vần nhé :

  LẠI QUÊN SAO ??

  Hoàng Sa mảnh đất Việt Nam tao
  Bay dám ngông nghênh vác mặt vào
  Dưới Biển tàu ô sao tới lượn ?
  Trên Trời quạ sắt lại sang chao ?
  Hung hăng tàu chiến xông ra bắn
  Ngỗ ngược máy bay tới thét gào
  Lịch sử ngàn năm thua đậm vậy
  Bây giờ tham vọng lại quên sao ??
  Chúc anh đêm ngủ ngon và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ,hp ngọt ngào nhé :D ;)

  http://www.imagesbuddy.com/images/54/2013/06/good-night-kiss-golden-glitter.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Biển Đông chúng muốn biến "ao nhà" ?
   Bành trướng mưu toan cướp Hoàng Sa.
   "Mười sáu chữ vàng", nào " bốn tốt"
   “Hòa bình hữu hảo”, miệng lu loa
   Nuốt lời, ngang ngược - Quân Tàu khựa
   Thâm hiểm, gian ngoa – Lũ đạo tà
   Tư tưởng bá quyền - quân cướp nước
   Mối thù truyền kiếp nước Nam ta!
   Cám ơn em nhiều. Anh bận quá, mạng chập chờn, mới sửa lại nên trả lời chậm. Mong lượng thứ. Chúc em luôn vui, khỏe

   Xóa
 4. Anh ui, anh đi đâu zậy nè? Hiii. Entry tuyệt ghê ta. MTV xin góp thơ sau nhé. Chúc anh luôn khoẻ, vui và an lành, hạnh phúc nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em ghé thăm, lâu rồi em mới xuất hiện! Xin lỗi. Dạo này anh bận quá, mạng bị hỏng, nên ít có hưng phấn vào blog.
   Chúc em mọi điều tốt lành, hạnh phúc

   Xóa
 5. Thư này gửi Tập Cận Bình
  Nguyên là "hàng xóm" nghĩa tình bấy nay
  Đã từng đoàn kết, bắt tay
  Nhân dân hai nước non này bình yên
  Nay ông cậy thế, cậy quyền
  Định giằng bát gạo, đồng tiền Việt Nam...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không chỉ "bát gạo", "đồng tiền" mà chúng xưng hùng, xưng bá với thế giới, muốn biến Biển Đông thành "ao nhà" nữa cơ. Đúng là tư tưởng bành trướng, đại Hán đã trở thành bản chất, nên "gen" của các đời lãnh đạo TQ từ cổ chí kim.là vậy.

   Xóa
 6. Lâu rồi chưa ghé thăm anh
  Bởi chưng bận bịu nên đành... thời gian
  Cuộc đời cũng lắm truân chuyên
  Câu thơ gác lại lo thiên chức mình
  Rất vui bè bạn thân tình
  Lại qua, chia sẻ.. gia đình cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn Ngựa đáo thăm nhà
   Cũng vì bận việc, cửa nhà vắng tanh
   Rất mong bạn hữu xa gần
   Cảm thông lượng thứ cho mình với nhe

   Xóa
 7. Em ghé thăm anh đây,chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

  http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/anhdongtronniemvui/Tronniemvui.net-hinh-dong-.001.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em rất nhiều. Chúc em ngủ ngon với giấc mơ tuyệt đẹp
   http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/766140768_1655399_zps4e4d691f.gif

   Xóa
 8. Thăm HL và góp thêm một chút lòng yêu nước cùng HL nha!
  Đêm an lành ngon giấc bên HL .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin cám ơn và hân hạnh được làm quen với bạn. Chúc bạn co những ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc

   Xóa
 9. Chào anh ạ,xin được làm quen anh nhé.Lần đầu em lạc vào nhà anh qua một người bạn,được đọc một Bài THẤT NGÔN BÁT CÚ hay lắm anh ạ,rât hào hùng,đầy khí phách,nhà ,trang trí rất đẹp mắt. Chúc anh một buổi tối an lành,vui tươi nhé :)

  http://img1.imagehousing.com/1/a3fe49f1e2f4c339dbac2ae1fa8c9f87.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn bạn và rất hân hạnh được làm quen với bạn. Tên blog của bạn thật ấn tượng và liên tưởng nên tặng bạn 2 câu thơ cho vui nhé:
   Xương rồng cũng thật lắm gai
   Sống trên sỏi đá, vẫn nở hoài quanh năm
   Chúc bạn mọi sự tốt lành, hạnh phúc
   http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/Slide42_zpsd05bf671.jpg

   Xóa
 10. KẺ NGANG NGƯỢC.

  Âm mưu chiến dịch vết dầu loang
  Vừa cướp biển Đông, la lối làng
  Xâm phạm chủ quyền- khoe sức mạnh
  Tội đồ! Ngươi hãy rút giàn khoan./.

  Mai ghé thăm anh, xin chia sẻ cùng anh Entry thật là ý nghĩa. Chúc anh luôn mạnh khoẻ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. A cám ơn Mai rất nhiều. Vì bận công việc nên trả lời em chậm. Thông cảm nghe Mai. Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc

   Xóa
 11. Một bài thơ thật khí phách VN. HTT sang thăm anh,chúc anh một tối cuối tuần an vui,ngọt ngào ,hp nhé :)

  http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/5684668629649088795jpg_zps7bff2e89.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đón khách vừa lạ, lại vừa quen? ! Rất vinh hạnh được e ghé thăm. Cám ơn em nhiều. Chúc em luôn vui, khỏe và vạn sự an lành

   Xóa
 12. LQ thăm anh HL...em phải đi đường vòng mới vào nhà anh được đó...Chia sẻ cùng anh ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em rất nhiều vì đã ghé thăm và chia sẻ. E cứ theo link này mà tới : http://myblog-hienluong.blogspot.com
   Chúc em vui, khỏe, trẻ, đẹp nhé

   Xóa
 13. Em sang thăm anh.biết anh vắng nhà có lý do,nhưng em vẫn ghé sang cho nhà anh đỡ lạnh.chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé :D
  http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-24.gif

  Tặng anh một ngọn lửa hồng
  Cho thêm ấm áp căn phòng những hôm
  Anh về lâu quá buồn thêm
  Có ngọn lửa ấm ,vui hơn -ngôi nhà !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn, em đã tặng quà
   Có hơi phụ nữ chắc là ấm hơn
   Chúc em luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp và có nhiều thơ hay nhá

   Xóa
 14. Vậy là 2 tháng trôi qua
  Anh Hiền Lương bận, cửa nhà vắng teo...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hai tháng trôi qua anh vắng nhà
   Mong rằng bạn hữu cả gần xa
   Thứ tha vì bận trăm công việc
   Không thể trả lời, thật xót xa

   Xóa
 15. Anh đi đâu mà bỏ nhà trống thế ạ ? Lâu rồi,nay em mới có thời gian ghé thăm anh,chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

  http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-7.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em HXR. A bận việc nhà quá, lâu rồi ít lên blog, nên trả lời chậm trễ. Mong em lượng thứ nhé. Chúc e luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp nhé

   Xóa
 16. Em ghé thăm anh,biết anh bận mải mà vẫn ghé qua thăm em,Sc cảm động lắm ạ. Chúc anh một chiều thứ hai ngọt ngào,an vui ,hp nhé :)

  http://www.jxteacher.com/userfiles/sly7109/images/romantic-flowers27.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em nhiều. Dạo này a bận lắm, khg có thời gian để vào blog trả lời các bạn được. Mong em và các bạn lượng thứ nhé. Chúc em luôn khỏe mạnh, yêu đời và có nhiều thơ hay.

   Xóa
 17. Em ghé thăm anh ,chúc anh có những ngày cuối tuần - ngày lễ QK 2-9 thật vui vẻ,hạnh phúc nhé :D
  http://i1315.photobucket.com/albums/t596/hongcucgl/f232b46b_zps89a25855.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em. Thật là có lỗi với mọi người vì bây giờ a mới trả lời được. Mong các bạn lượng thứ.Chúc em luôn vui, khỏe

   Xóa
 18. Thăm HL cùng bài thơ hay dấy lên khí phách hào hùng của dân tộc VN, Một dân tộc v7i1 tinh thần bất phục trước quân thù.
  Ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc nha!
  http://static.twoday.net/QUH/images/7085-Frauenmantel-Guttation.png

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn BLTT đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc BLTT luôn hạnh phúc

   Xóa
 19. Em ghé thăm anh muộn,nên chắc hết lễ rồi,chỉ chúc anh ngủ ngon,mơ đẹp nha

  http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/6f0/671696015_2003331.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn HXR nhiều nhé. Chúc HXR vẫn luôn tươi đẹp dù trong gian khó

   Xóa
 20. Em ghé thăm anh muộn,qua lễ rồi ạ,nên chỉ chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và luôn mk,bình an nhé .
  Em quên mất lần trước sang chơi không cho anh link blog ạ,chắc anh lại nhầm em với ai rồi,nên mới nói "vừa lạ,vừa quen",em không hiểu ạ,có người giống tên em sao ạ ?

  http://hoathuytien059.blogspot.com/

  http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/5e9/497946078_212047.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em lấy lại tên blog cũ à? A biết rồi. :)) Cám ơn em. Chúc em luôn vui, khỏe

   Xóa
 21. Em sang thăm anh nè anh ơi!

  http://2.bp.blogspot.com/-wTMWR5fKJUE/U-ThSC3EqcI/AAAAAAAADMs/dC1tIg4lX-k/s1600/DSC02997.JPG

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://4.bp.blogspot.com/-jHTF5FjLWlU/VASHQwHflDI/AAAAAAAADPU/erTxm6OQXBo/s1600/10580130_1623131911246387_1265152486584743487_n.jpg

   Xóa
  2. Lâu lắm rồi mới thấy "Rồng đến nhà Tôm" :)) . Chúc mừng em đã xuất bản thêm 01 tập thơ nữa. Chúc em luôn hạnh phúc và có nhiều tập thơ được xuất bản nhé

   Xóa
 22. Lâu rồi Mai mới ghé vô Blog, qua thăm anh thấy hình như anh cũng ít vào Blog thì phải? Mai chúc anh cùng gđ luôn mạnh khoẻ, bình an nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em. Thời gian qua anh bận công việc gia đình nên hầu như khg có thời gian vào blog để trả lời các bạn cũng như khg đi thăm ai được. Mong các bạn lượng thứ nhé. Chúc Mai luôn vui, khỏe, hạnh phúc

   Xóa
 23. LQ qua thăm anh HL ..Trung thu.. chúc anh cùng gđ ấm áp và vui vẻ anh nhé...!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn LQ đã ghé thăm. Chúc LQ vui, khỏe, hạnh phúc nhé

   Xóa
 24. Em biết anh bận công việc,nhưng em vẫn sang phần bánh trung Thu cho anh đây .chúc anh vui trung Thu hết mình ,đầm ấm bên con cháu nhé :

  http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/14/6/54/13449020621096325224_574_0.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ồ! Bánh ngon quá ta! Cám ơn em đã nhớ và để phần bánh trung thu cho anh. A bvận cv quá, khg kịp vui Trung thu nữa. Chúc em vui, khỏe, mọi điều bình an

   Xóa
 25. Lá ghé thăm anh, chúc anh luôn dồi dào sức khoẻ và an lành, hạnh phúc nhé!
  http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/good-night-604039547.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn em đã giữ lời hứa là luôn đồng hành cùng anh (mặc dù bận cv nên trả lời em chậm trễ). Chúc em luôn hạnh phúc và mọi điều như ý

   Xóa

BẠN CÓ THỂ :
- Chèn VIDEO từ YOUTUBE,chèn nhạc từ NHACUATOI.COM,hoặc bất kỳ nguồn nào miễn file CÓ ĐUÔI MP3
- Chèn HÌNH với file có đuôi :GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG.
- Chỉ cần dán LINK URL, không cần dùng cặp thẻ [ ]
- Nếu chèn nhạc hoặc video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ

chỗ này